Joanna Jakuszewska
ul. Łukasińskiego 8
82-300 Elbląg

No. 67

No. 67